Organisch Leiderschap

ORGANISCH LEIDERSCHAP GAAT ERVAN UIT DAT VERANDERING DE CONSTANTE IS. DUS GAAT HET EROM HOE WE VEERKRACHT OPBOUWEN OM DAAR MEE OM TE GAAN. DE KUNST IS HET MAKEN VAN BEWUSTE KEUZES OF JE MEE WILT GAAN JA OF NEE

COMMITMENT AAN DE KERN VAN UW ZAAK

CORE COMMITMENT ONDERSTEUNT MANAGEMENT EN MEDEWERKERS OM EEN HELDERE FOCUS TE KRIJGEN IN WAAR HET IN HET DAGELIJKSE WERK OM GAAT: DE KERN VAN UW ZAAK

Coöperatie Core Commitment UA

Core Commitment is een coöperatie van zelfstandige professionals die werken vanuit het principe van organisch leiderschap. Allen zijn door Core Commit opgeleide experts in de implementatie van strategie en organisatieverandering en opereren daarbij op het snijvlak van de harde en zachte kant in organisaties. En maken daarbij gebruik van gevalideerde instrumenten en benchmarks van succesvolle implementaties. De rechtsvorm van de coöperatie stamt uit het einde van de 19de eeuw, toen zelfstandige ondernemers en burgers hun middelen en krachten wilden verenigen om elkaar te kunnen ondersteunen en te kunnen concurreren door inkoop en verkoopkra...

› Lees verder

Events

Workshop Waardengedreven Lean

Workshop Waardengedreven Lean

Waardengedreven Lean brengt twee werelden samen. De wereld van houding en gedrag en de wereld van we...
Ontmoeting en verkenning met potentiële coöperatieleden

Ontmoeting en verkenning met potentiële coöperatieleden

Op woensdag 7 september organiseren we weer een meeting waarbij je een aantal coöperatieleden kunt o...
Top